Will never be the same twice

Architects

 

Fondsenwerver

 

FONDSENWERVER

Er wordt steeds meer bezuinigd op overheidssubsidies. Veel organisaties zijn daarom op zoek naar alternatieve financiering zoals sponsoring, bijdragen van fondsen, donaties van particulieren en crowdfunding.

Buistbelevingsprojecten kan u hierbij helpen en biedt op dit terrein de volgende diensten aan:

. advisering

. begeleiding van fondsenwervende activiteiten.

. schrijven van aanvragen

. uitvoeren van fondsenwervende  acties.

Girbe Buist van Buistbelevingsprojecten heeft veel ervaring met het benaderen van fondsen, bedrijven en overheden. Ook deed hij de HBO opleiding Fondsenwerving B en is hij medeauteur van de publicatie "Fun of Fundraising".

Buistbelevingsprojecten