LEZINGEN EN PRESENTATIES.

 

Met een lezing, een presentatie of een workshop kan ik een avondvullend programma verzorgen.

Ik geef momenteel de volgende lezingen:

. Spreekwoorden in beeld: uitdrukkingen en gezegdes ontleend aan oude gebruiksvoorwerpen zoals een blok aan het been, iets in de doofpot stoppen of iemand in de luren leggen. De lezing kan uitgebreid worden met een quiz of een andere spelvorm.

. Weet wie je koopt: produktnamen, die zijn ontleend aan historische personen zoals bintje, kiekje, spencer of melbatoast.

. Wat de bomen vertellen: een cultuurhistorische reis aan de hand van de Keltische Boomkalender.

Deze lezing kan uitgebreid worden met het maken en analyseren van boomtekeningen.

Buistbelevingsprojecten